Podsumowanie – lipiec 2017

  • Ocen: 0, 
  • Przyjęć na staż: 0.
  • Przyjęć do załogi: 0.
  • Odmów: 2 z powodu usunięcia blogów, 3 z kolejki Legilimencji z powodu braku odzewu autorów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz