Pytania, sugestie, informowanie

W celu ułatwienia pracy zarówno Oceniającym, jak i Ocenianym komentarze pod większością podstron zostały wyłączone. Jedynie zgłaszanie opowiadań i sprawy związane ze współpracą należy załatwiać w odpowiednich zakładkach.
Wszelkie inne pytania czy wątpliwości należy pisać właśnie tutaj i tutaj należy oczekiwać odpowiedzi. Oceniający informują na blogu autora jedynie o tym, że znajduje się on pierwszy w kolejce bądź że ocena została opublikowana. Jeśli Zgłaszający chce poruszyć jakąkolwiek inną kwestię, powinien uczynić to właśnie tutaj, po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem oraz treścią poniższych zakładek (istnieje szansa, że odpowiedź na pytanie została już wcześniej udzielona komuś innemu).
Kategorie: