Podsumowanie – październik 2016

  • Ocen: 0.
  • Przyjęć na staż: 0.
  • Przyjęć do załogi: 0.
  • Odmów: 2 (brak kontaktu z autorami blogów wyglądających na opuszczone/zawieszonych).
  • Rezygnacji: 0.
W tym miesiącu niestety nie pojawiły się oceny, ale już w pierwszej połowie listopada wraz z poradnikami możecie spodziewać się dwóch ocen! Nabór na oceniających pozostaje otwarty i zapraszamy chętnych do wysyłania maili na condawiramurs@gmail.com
Pozdrawiamy serdecznie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz