Podsumowanie – czerwiec 2016

  • Ocen: 3, w tym: Condawiramurs: 1, Kvist: 1, Legilimencja: 1.
  • Przyjęć na staż: 0.
  • Przyjęć do załogi: 0.
  • Odmów: 0.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz