Podsumowanie – kwiecień 2016


  • Ocen: 4, w tym Condawiramurs: 1, Kvist: 1, Legilimencja: 2.
  • Przyjęć na staż: 2.
  • Przyjęć do załogi: 1.
  • Odmów: 0.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz