Podsumowanie – marzec 2016

Ocen: 2, w tym: Kvist: 1, Maxine: 1.
Przyjęć na staż: 2.
Przyjęć do załogi: 1.
Niezaliczonych stażów: 2.
Odmów: 0.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz