Podsumowanie – luty 2016

  • Ocen: 3, w tym: Condawiramurs: 2, Kvist: 1.
  • Przyjęć na staż: 1.
  • Przyjęć do załogi: 1.
  • Odmów: 0.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz