Regulamin dla Ocenianych

Aktualizacja: 30.03.2018 r.
 1. Zgłaszający musi zapoznać się z poniższym Regulaminem i opisem Oceniających, zanim zgłosi opowiadanie do oceny. Nie wolno zgłaszać się do Stażystów, można za to wybrać Wolną Kolejkę.
 2. Oceniamy opowiadania ze wszystkich możliwych witryn, tzn. nie tylko blogi, ale również opowiadania publikowane np. na Wattpadzie.
 3. Zgłaszający musi dodać button i/lub link KKB na stronie, na której publikuje swoją twórczość.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie w zakładce Zgłoszenie. Począwszy od 19.05.2016 r., na każde zgłoszenie dany Oceniający musi odpisać: przyjmuję bądź nie przyjmuję. Dopiero po otrzymaniu przyjmuję opowiadanie zostaje oficjalnie dodane do kolejki Oceniającego. 
 5. W momencie, gdy opowiadanie Zgłaszającego widnieje jako pierwsze w Kolejce danego Oceniającego, Oceniający informuje Zgłaszającego o tym fakcie, a Zgłaszający nie może zmieniać szablonu (w przypadku blogów) ani wprowadzać gruntownych zmian do treści bez uzgodnienia tego z Oceniającym do czasu pojawienia się oceny.
 6. Aby opowiadanie zostało ocenione, musi posiadać minimum trzy rozdziały (prolog się nie liczy). W przypadku zbioru krótkich form swoą twórczość można zgłosić, gdy składa się co najmniej z trzech różnych tekstów. Możliwość kopiowania treści musi być włączona.
 7. Po ocenieniu Oceniany zostaje o tym poinformowany i ma obowiązek w sposób kulturalny skomentować ocenę.
 8. Oceniony może zgłosić blog ponownie do tego samego lub innego Oceniającego po napisaniu co najmniej trzech kolejnych postów i zastosowaniu się do wskazówek Oceniającego, o ile uważa, że kolejna ocena faktycznie może różnić się od pierwszej. Oceniający ma jednak prawo odmówić ponownej oceny, jeśli stwierdzi, iż wprowadzone zmiany nie są wystarczające.
 9. Oceniający ma prawo odmówić oceny, jeśli autor nie wykazuje na własnej stronie żadnej aktywności od czterech miesięcy. 
 10. Oceniający ma prawo odmówić oceny, jeśli zgłaszany blog należy do opowiadań określonych w kategorii nie ocenię umieszczonej w opisie każdego członka Załogi KKB lub jeśli Zgłaszający łamie zasady savoir-vivre.
 11. Wszelkie pytania czy wątpliwości należy umieszczać w tej zakładce.
 12. Załoga KKB zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu.