Regulamin dla Ocenianych

Aktualizacja: 2.09.2016 r.
 1. Zgłaszający musi zapoznać się z poniższym Regulaminem i opisem Oceniających, zanim zgłosi opowiadanie do oceny. Nie wolno zgłaszać się do Stażystów, można za to wybrać Wolną Kolejkę.
 2. Zgłaszający musi dodać button i/lub link KKB na blogu.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie w zakładce Zgłoszenie. Począwszy od 19.05.2016 r., na każde zgłoszenie dany Oceniający musi odpisać: przyjmuję bądź nie przyjmuję. Dopiero po otrzymaniu przyjmuję blog zostaje oficjalnie dodany do kolejki Oceniającego. 
 4. W momencie, gdy blog Zgłaszającego widnieje jako pierwszy w Kolejce danego Oceniającego, Oceniający informuje Zgłaszającego o tym fakcie, a Zgłaszający nie może zmieniać szablonu ani wprowadzać gruntownych zmian do treści bez uzgodnienia tego z Oceniającym do czasu pojawienia się oceny.
 5. Aby blog został oceniony, musi posiadać minimum trzy rozdziały (prolog się nie liczy). W przypadku zbioru krótkich form bloga można zgłosić, gdy znajdują się na nim co najmniej trzy różne teksty. Możliwość kopiowania treści musi być włączona.
 6. Po ocenieniu bloga Oceniany zostaje o tym poinformowany i ma obowiązek w sposób kulturalny skomentować ocenę.
 7. Oceniony może zgłosić blog ponownie do tego samego lub innego Oceniającego po napisaniu co najmniej trzech kolejnych postów i zastosowaniu się do wskazówek Oceniającego, o ile uważa, że kolejna ocena faktycznie może różnić się od pierwszej. Oceniający ma jednak prawo odmówić ponownej oceny, jeśli stwierdzi, iż zmiany nie są wystarczające.
 8. Oceniający ma prawo odmówić oceny, jeśli autor nie wykazuje na własnym blogu żadnej aktywności od czterech miesięcy. 
 9. Oceniający ma prawo odmówić oceny, jeśli zgłaszany blog należy do opowiadań określonych w kategorii nie ocenię umieszczonej w opisie każdego członka Załogi KKB lub jeśli Zgłaszający łamie zasady savoir-vivre.
 10. Wszelkie pytania czy wątpliwości należy umieszczać w tej zakładce.
 11. Administrator KKB (Condawiramurs) zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu.